O společnosti

Název společnosti:
Ing. Ivo Novák

Sídlo společnosti:
Sentice 192, 666 03 Tišnov

Kanceláře:
Křídlovická 371/68, 603 00 Brno

E-mail:
znalecnovak@seznam.cz


Stránky WWW:
http://www.znalecnovak.cz

IČO: 63367181
DIČ: CZ6808020054

Právní forma:
fyzická osoba

Zahájení činnosti:
v roce 1999

Telefon:
+420 777 747 938
+420 606 747 854
+420 511 128 173

Znalecká kancelář zajišťuje pro potřeby klientů činnosti v oborech:

  • obor ekonomika – ocenění nemovitostí pro potřeby převodů vlastnických práv, stanovení obvyklých cen nemovitostí pro potřeby úvěrových řízení v bankovních domech, vyhodnocení ekonomické využitelnosti nemovitostí, stanovení obvyklých cen pro potřebu nepeněžitých vkladů do majetku společností;
  • obor stavebnictví – zajištění výkonu stavebního dozoru v souvislosti se zajištěním realizace zakázek v oblasti výstavby bytové a provozní výstavby, zajištění kontroly finančního čerpání ve vazbě na skutečnou realizaci výstavby, vyhodnocení vstupních podkladů před uzavřením smluvního vztahu mezi dodavatelem a zhotovitelem;
  • obor stavební právo – určování charakterů nemovitostí, návrhy reálných dělení nemovitostí apod.;
  • obor majetko-právních vztahů k nemovitostem – oceňování věcných břemen a jiných právních závad váznoucích na majetku.

Působnost je po celé České republice.znalecnovak@seznam.cz © Ing. Ivo Novák, znalecká kancelář