Služby

oceňování nemovitostí:
ocenění bytových a nebytových jednotek
ocenění rodinných bytových domů
ocenění provozních objektů a provozních areálů
ocenění pozemků a trvalých porostů
ocenění rekreačních objektů, garáží a vedlejších staveb
ocenění pro exekuce a dražby
stavebně inženýrská činnost:
kontrola vstupních podkladů před zahájením výstavby – rozpočet, harmonogram výstavby
konzultační činnost v souvislosti s realizací výstavby
zajištění technického dozoru investora
kontrola fakturace dodavatelů ve vazbě na postup výstavby
zajištění prohlášení vlastníka budovy
poradenská činnost v oboru nemovitostí
zpracování finanční využitelnosti provozních objektů a areálů
posouzení investičního záměru při koupi nebo plánované výstavbě provozních objektů a areálů


znalecnovak@seznam.cz © Ing. Ivo Novák, znalecká kancelář